man smiling

Ubezpieczenia na życie

W polisach na życie ostateczna cena zależy od kilku czynników, przy czym sam masz duży wpływ na wysokość miesięcznych opłat. Tego rodzaju ubezpieczenie pozwala również gromadzić oszczędności dla siebie czy dziecka, a także pomnażać zainwestowane pieniądze. W naszych artykułach poruszamy te i wiele innych zagadnień.

Obrazek artykułu

Ubezpieczenie NNW i ubezpieczenia na życie

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu NNW i ubezpieczeniach na życie. Praktyczne wiadomości. Czym właściwie jest NNW? Jest to bardzo popularne ubezpieczenie, które chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje najważniejsze wartości, a więc zdrowie i życie ludzkie. Możemy wyróżnić kilka rodzajów NNW. Obok ubezpieczenia ogólnego, które swoim zakresem obejmuje całe życie człowieka, rynek proponuje nam NNW bardziej […]

30 sierpnia 2009