Ubezpieczenie dla kosmetyczek

Redakcja 30 stycznia 2010

Udostępnij:

Praca kosmetyczek wiąże się ze swoistym ryzykiem, ponieważ może dojść, w trakcie wykonywania zabiegów do poparzenia, uszkodzenia płytki paznokciowej, skaleczenia, wprowadzenie zakażenia grzybicą, gronkowcem, wirusowym zapaleniem wątroby, a co za tym idzie, konsekwencją ponoszenia odpowiedzialności finansowej wobec klienta. Warto zatem pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu.
Odpowiedzialność za prawidłowo wykonywany zabieg, wynika z art. 471 Kodeksu Cywilnego, jest to odpowiedzialność cywilna. Kiedy systematycznie zaczyna się przyjmować w gabinecie klientki, dobrze jest się ubezpieczyć.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób, objętych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone osobom trzecim. Często nie pamięta się, że w momencie wejścia klienta do gabinetu, podjęcia rozmowy z jego pracownikiem i zgodnego ustalenia, o jaką usługę chodzi, termin wykonania i za jaką cenę, dochodzi do zawarcia umowy o wykonanie usługi. Umowa jest zawierana w sposób ustny, ale jak najbardziej obowiązuje. Gdy klientka siada na fotel, zaczyna się wykonywanie usługi, wynikającej z tej umowy.

Świadomość praw wśród potencjalnych klientów salonów urody rośnie z dnia na dzień. Poszkodowani klienci często wchodzą na ścieżkę sądową, aby uzyskać zadośćuczynienie finansowe, w sytuacjach, gdy dochodzi do nieprzyjemnych zdarzeń, a zwłaszcza do negatywnej ingerencji usługodawcy w ich zdrowie. Należy pamiętać, że przed wieloma problemami uchroni wykonawcę usługi przestrzeganie właściwych procedur sanitarnych w miejscu pracy. Jednakże, kwestia przestrzegania higieny to nie wszystko.
Może przez przypadek (nieuwagę, pośpiech, błąd) dojść do poparzenia parafiną w trakcie wykonywania zabiegu parafinowego, do uszkodzenia cążkami macierzy paznokcia, do rozproszenia zarodników grzybicy stóp lub dłoni, gdy nie ma jeszcze widocznych oznak choroby, itp.
Dlatego warto się ubezpieczyć, kupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej kosmetyczki.

Odpowiedzialność cywilna – kiedy?

Jednak, żeby można było mówić o odpowiedzialności cywilnej OC, konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch warunków: niezachowanie należytej staranności (musi być to wina nieumyślna), zachowanie się odmienne od ogólnie przyjętego w takich sytuacjach, czyli na przykład brak wcześniejszego zaznajomienia się z instrukcją dawkowania takiego kosmetyku, w wyniku którego doszło do powstania szkody, czyli wyjaśniając podany wyżej przykład, nałożony w ten sposób kosmetyk spowodował nieusuwalne plamy na twarzy klienta, co jest uszczerbkiem na zdrowiu.

Istotne jest również to, że przed sądem, klient musi udowodnić fakt poniesienia szkody oraz jej rozmiary, a także to, że szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonana usługi z winy osoby wykonującej zabieg (co jest raczej dość trudne, ale możliwe).

Szkoda może mieć postać jedynie majątkową (np. wydatki poniesione na operację, rehabilitację, przyuczenie do wykonywania nowego zawodu). Dlatego w sytuacji, gdy klient jest po prostu niezadowolony z efektów pracy, ale nie poniósł z tego tytułu żadnej wymiernej szkody (np. nie musiał zapłacić za operację plastyczną, transplantację skóry, rehabilitację, sanatorium, itd.), to nie ma podstaw do dochodzenia odszkodowania.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporządzonego w formie pisemnej polisy.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

– nazwę i adres ubezpieczającego
– okres ubezpieczenia
– proponowaną wysokość sumy gwarancyjnej

Dzięki ubezpieczeniu osoba ubezpieczona (kosmetolog, masażysta, fizjoterapeuta, kosmetyczka, stylistka) jest w stanie uniknąć finansowego problemu związanego z pojawieniem się zdarzeń losowych od niej niezależnych. W przypadku zajścia konieczności wypłaty odszkodowania, koszty z tym związane pokrywa już firma ubezpieczeniowa w imieniu ubezpieczonego.

Takie ubezpieczenie zabezpiecza również wykonawcę usług przed ewentualnym bankructwem. Kwoty odszkodowań zasądzane przez sądy są bardzo wysokie. Gdy wykupione jest ubezpieczenie OC, to nie zagraża gabinetowi rozwijająca się konkurencja, gdyż żadne zdarzenie losowe nie może zachwiać pozycji finansowej, istniejącej przed powstaniem szkody.

Na rynku ubezpieczeniowym istnieje wiele opcji i pakietów ubezpieczenia OC. Mogą one obejmować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wykonane usługi, dodatkowo mogą być rozszerzone o ubezpieczenie budynku, lokalu, w którym wykonywane są zabiegi, gotówki w razie napadu, lub materiałów w transporcie (chodzi o ubezpieczenie ich na wypadek zniszczenia w wypadku).
Niektóre firmy ubezpieczeniowe rozróżniają ubezpieczenie OC od zabiegów podstawowych i  dodatkowych (jak mezoterapia igłowa, tatuaż, makijaż permanentny, kwasy).
Roczny koszt wykupienia ubezpieczenia OC to kwota rzędu 200-500 PLN, w zależności od sumy, na jaką jest wykupione ubezpieczenie.
Bardzo ważnym jest fakt, że ubezpieczenie OC wykupuje się NA OSOBĘ, a nie na gabinet, a więc każdy pracownik gabinetu z osobna powinien mieć wykupione ubezpieczenie imiennie.

0 0 votes
Article Rating
Autor

Redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments