Ubezpieczenie rowerzysty i roweru

Redakcja 15 maja 2009

Udostępnij:

Jeżdżąc na rowerze, możemy na drodze wyrządzić szkodę drugiej osobie lub inni mogą nam wyrządzić szkodę. Z pewnością warto się ubezpieczyć. Co roku dochodzi do wielu wypadków z udziałem rowerzystów. W kolizji z samochodem nie mają oni najmniejszych szans. Nawet najdroższy rower nie jest wart tyle, ile zdrowie i życie jego posiadacza.

Bezpieczny rowerzysta

Dobre ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pozwoli uporać się z obciążeniem finansowym spowodowanym wypadkiem i chorobą. Oczywiście, pieniądze z NNW, to niezbyt wiele, ale nawet skromna kwota będzie potrzebna, gdy zdarzy się nieszczęście. Umowę ubezpieczeniową może zawrzeć każdy, kto jest nią zainteresowany, bez względu na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia. Ochroną  ubezpieczeniową wcale nie musi być objęty rowerzysta wymieniony w  polisie. Może on być właścicielem roweru lub tylko jego użytkownikiem.

Przedmiot ubezpieczenia

Co jest przedmiotem ubezpieczenia i jaki jest zakres jego ochrony?
Każda umowa kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty zawiera w swoim zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rowerzysty. Umowa ta może zostać rozszerzona o  ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru.

Ważne szczegóły ubezpieczenia

Umowa podstawowa zawierana jest w zakresie: następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej rowerzysty (czyt.). Te ryzyka kupuje się dobrowolnie. Powyższe ubezpieczenie gwarantuje ochronę na terenie kraju, można rozszerzyć je również poza granice RP. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą spędzić wakacje, podróżując na rowerze za granicę.

Jakie są sumy ubezpieczenia?

Od następstwa nieszczęśliwych wypadków, są to kwoty od 5000 do 50 000 PLN, natomiast od odpowiedzialności cywilnej od 10 000 do 200 000 PLN. Suma ubezpieczenia bagażu, do 3000 PLN, autocasco roweru do 5000 PLN.

Gwarancje ubezpieczyciela

W ramach ubezpieczenia NNW, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków użytkownika roweru.

  1. W ramach ubezpieczenia OC, z ubezpieczenia pokrywane są szkody osobowe związane z użytkowaniem roweru (np. okaleczenie lub pozbawienie życia osoby trzeciej) oraz szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności).
  2. Ubezpieczenie bagażu obejmuje bagaż podróżny przewożony tylko podczas użytkowania roweru. Bagaż ten może obejmować również części zamienne do roweru.
  3. Przedmiotem ubezpieczenia casco jest rower wraz z wyposażeniem, które zamontowane jest w sposób trwały.

Warto zaznaczyć, że agencje ubezpieczeniowe dają możliwość ubezpieczenia roweru od kradzieży, lecz jedynie w mieszkaniu bądź domu. Wysokość ubezpieczenia jest zależna od posiadanych zabezpieczeń i wiąże się ściśle z ubezpieczoną nieruchomością.

Okres ubezpieczenia i składka

Umowę można zawrzeć na rok lub dowolny okres, krótszy od roku.
Wysokość składki zależy od zakresu ubezpieczenia, liczby osób, wysokości sumy ubezpieczenia oraz okresu ubezpieczenia.

Symulacje półrocznego ubezpieczenia roweru w kraju ( przy zakładanej wartości roweru 1 000 PL)

Wersja 1:

Ubezpieczenie Casco: 1 000 PLN – 60 PLN
Ubezpieczenie NNW: 10 000 PLN – 18 PLN
Ubezpieczenie OC: 10 000 PLN – 6 PLN
Ubezpieczenie bagażu podręcznego na 1 000 PLN – 20 PLN

Całkowity koszt półrocznego ubezpieczenia wynosi 104 PLN.

Wersja 2:

Ubezpieczenie Casco: 1 000 PLN – 60 PLN
Ubezpieczenie NNW: 10 000 PLN – 18 PLN
Ubezpieczenie OC: 50.000 PLN – 20 PLN
Ubezpieczenie bagażu podręcznego na 1 000 PLN – 20 PLN

Całkowity koszt półrocznego ubezpieczenia wynosi 118 PLN.

Roczne ubezpieczenie roweru w kraju, przy zakładanej wartości roweru 1 000 PLN.

Wersja 1:

Ubezpieczenie Casco: 1 000 PLN – 80 PLN
Ubezpieczenie NNW: 10 000 PLN – 25 PLN
Ubezpieczenie OC: 10 000 PLN – 8 PLN
Ubezpieczenie bagażu podręcznego na 1 000 PLN – 30 PLN

Całkowity koszt półrocznego ubezpieczenia wynosi 143 PLN.

Wersja 2:

Ubezpieczenie Casco: 1 000 PLN – 80 PLN
Ubezpieczenie NNW: 20 000 PLN – 50 PLN
Ubezpieczenie OC: 20.000 PLN – 16 PLN
Ubezpieczenie bagażu podręcznego na 1 000 PLN – 30 PLN

Całkowity koszt półrocznego ubezpieczenia wynosi 176 PLN.

Jak można wnioskować na podstawie powyższych symulacji, koszty ubezpieczenia roweru nie są wysokie. Warto się nad takimi propozycjami zastanowić.

Przeczytaj dokładnie umowę ubezpieczeniową

Warto dokładnie zapoznać się ze wszelkimi obwarowaniami prawnymi zawartymi w umowie. Trzeba dokładnie sprawdzić, w jakich sytuacjach rzeczywiście jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Należy pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności, a nieznajomość aspektów prawnych ubezpieczenia, nie uwolni nas od sytuacji nieobjętych ubezpieczeniem.

0 0 votes
Article Rating
Autor

Redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments