Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy

Redakcja 27 lipca 2009

Udostępnij:

Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu w banku, zastanów się czy warto wykupić ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. W czasach kryzysu pracodawcy chcąc chronić swoje firmy dokonują zwolnień pracowników, a ty możesz być jednym z nich.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy i braku możliwości spłaty rat kredytu przez ubezpieczonego. Wszechobecny kryzys spowodował, że wiele banków dołącza do swojej oferty właśnie to ubezpieczenie. Niekiedy jest ono konieczne, bowiem bez niego nie uzyskamy pożyczki. Jak podkreślają specjaliści, osoby, które mają wykupioną właśnie takie ubezpieczenie nie zawsze są nim objęte. Jako przykład może posłużyć sytuacja, kiedy zostaliśmy zwolnieni jako jedyni, a nie w ramach zwolnień grupowych. Ubezpieczenie nie działa również wtedy, gdy pracownik sam zrezygnuje z pracy.

Jak definiujemy utratę pracy?

W przypadku osób fizycznych, rozwiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, w wyniku którego ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej wyrejestrowanie z odpowiedniej ewidencji, w wyniku której ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Nie każdy może być objęty tym ubezpieczeniem. Ochronie ubezpieczeniowej mogą podlegać osoby fizyczne zamieszkałe i zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, które w dniu podpisania dokumentu w banku mają ukończone 18 lat i nie przekroczą 65 lat. Ponadto każdy kredytobiorca musi dostarczyć: oświadczenie stwierdzające, że przez ostatnie sześć miesięcy był nieprzerwanie zatrudniony lub prowadził działalność gospodarczą. Przez ostatnie dwanaście miesięcy nie był zarejestrowany jako bezrobotny, nigdy nie odrzucono jego wniosku o podobne ubezpieczenie, nie wykonuje zawodu rolnika i nie posiada prawa do emerytury. Umowa zawierana jest zazwyczaj na 12 miesięcy. W kolejnych latach nie jest obowiązkowa, co jest równoznaczne z tym, że istnieje możliwość kontynuowania umowy bądź jej wypowiedzenia. Należy dokładnie sprawdzic zawarte w umowie zasady ubezpieczenia bo każda agencja ubezpieczeniowa w różny sposób określa zasady takich polis.

Składka ubezpieczenia jest z reguły ustalana jako procent kwoty udzielonego kredytu. Zazwyczaj wynosi 1,2%, opłacana jest z góry i doliczana do kwoty kredytu. W późniejszym okresie składkę stanowi procent sumy ubezpieczenia i płatna jest miesięcznie wraz z ratą kredytu. W przypadku utraty źródła dochodu należy odczekać 30 dni zanim zgłosi się to w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Datą zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jest dzień, kiedy zarejestrujesz się jako bezrobotny w urzędzie. Świadczenia będą wypłacane od dnia, rejestracji w Urzędzie Pracy, jako bezrobotny do dnia zawarcia nowej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej. Ilość wypłaconych świadczeń nie może być większa niż 12. Przed każdą wpłatą świadczenia miesięcznego musimy przedstawić dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub inne zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego.

Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy – jaki koszt?

Składki ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z bankiem. Mimo wielu zalet, a przede wszystkim zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, niewielu kredytobiorców decyduję się na dodatkowe polisę, bowiem podnosi ono całkowity koszt kredytu. Statystyki mówią, że co dwudziesty kredytobiorca decyduje się jednak na ubezpieczenie od utraty pracy.
Zanim podpiszesz jakikolwiek dokument, w którym jest mowa o ubezpieczeniu od utraty pracy przeczytaj go dokładnie. Banki nie zawsze działają na korzyść klienta. Nie podpisuj umowy, której treści nie rozumiesz. Badania rynku mówią, że około 2 milionów ludzi, którym ubezpieczenie nigdy nie przysługiwało wykupiło je razem z kredytem. W ciągu ostatnich 5 lat nawet 30% umów stanowią umowy, w których dokonano nadużycia.

Ubezpieczenia tego rodzaju są w Polsce dość mało popularne, ale warto o nich pomyśleć, ponieważ bezpieczeństwo stanowi ważny element stabilności firmy na rynku. Nie dotyczy to jedynie zdarzeń losowych, lecz także wypadków które przyczyniają się do zmniejszenia znaczenia na rynku.

0 0 votes
Article Rating
Autor

Redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments