Ubezpieczenie garażu – ile kosztuje i przed czym chroni?

Redakcja 17 sierpnia 2020

Udostępnij:

Polisy mieszkaniowej chroni finansowo przede wszystkim dom lub mieszkanie przed różnymi ryzykami, lecz może też uwzględnić inne budynki i pomieszczenia przynależne. Z garażem włącznie. 

garaż samochodowy

 

Kupując ubezpieczenie mieszkania online, trzeba w pierwszej kolejności zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), gdzie znajduje się m.in. definicja garażu. Poszczególni ubezpieczyciele mogą różnie interpretować to pojęcie, niemniej najczęściej oznacza ono trwale związany z gruntem budynek niemieszkalny przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. 

Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają objęcie ochroną garaży wolno stojących i umiejscowionych w budynkach mieszkalnych – pod warunkiem, że spełniają one pewne wymogi. Garaży blaszanych czy znajdujących się w budowie, a także bez zamknięć, na ogół nie da się objąć ochroną z uwagi na zbyt wysokie ryzyko ubezpieczeniowe. 

 

Ubezpieczenie garażu – na czym polega?

Ubezpieczenie garażu ma charakter dobrowolny. Zdaniem ekspertów z https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/artykuly/ubezpieczenie-garazu-i-dodatkowych-budowli-poza-domem bardzo często występuje w podstawowej polisie, ale niekiedy trzeba je wykupić jako dodatkowo płatne rozszerzenie. 

Kluczowe znaczenie ma w tym momencie jego lokalizacja. Polisa mieszkaniowa chroni garaż na takich zasadach, jak nieruchomość mieszkalną. Najważniejszy jest zatem zakres ochrony. W przypadku polisy w podstawowej formie jest on ograniczony do ochrony murów (czasem też i do elementów stałych) przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. 

Z racji tego, że garaż jest zwykle miejscem przechowywania nie tylko pojazdu mechanicznego, ale i mienia ruchomego, warto poszerzyć podstawowy zakres polisy o kradzież z włamaniem, zalanie, powódź, przepięcie oraz wandalizm i dewastację. Trzeba przy tym pamiętać o wyłączeniach wykluczających możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia np. gotówki, wartościowych przedmiotów czy pojazdu mechanicznego, który należy chronić w ramach odpowiedniego ubezpieczenia komunikacyjnego. 

 

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu?

Ubezpieczenie garażu nie jest drogie. Razem z ochroną całe nieruchomości polisy zaczynają się od 100-150 zł rocznie. Ich wysokość zależy m.in. od powierzchni, lokalizacji i wartości mienia, łącznie z garażem, ale ubezpieczyciele uwzględniają też parametry całej nieruchomości oraz liczbę i wiek lokatorów, historię szkód etc. Szerszy zakres ochrony odpowiada wyższej składce, włącznie z ceną ubezpieczenia garażu, lecz zapewnia skuteczniejsze zabezpieczenie w razie szkód. 

 

Odszkodowanie za szkody w garażu – co warto wiedzieć?

Wartość zgłaszanego do ubezpieczenia garażu i znajdujących się w nim ruchomości powinna odpowiadać jego realnej wartości. Od tego zależy ustalenie na odpowiednim poziomie sumy ubezpieczenia, co z kolei rzutuje na wysokość odszkodowania – zaniżona lub zawyżona wartość mienia generuje straty dla ubezpieczonego. 

Świadczenie wyliczane jest na podstawie wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej, przy czym druga z tych metod znajduje zastosowanie przy starszych budynkach. Nie każda szkoda uprawnia do otrzymania rekompensaty. Firmy ubezpieczeniowe stosują wyłączenia odpowiedzialności dotyczące np. błędów konstrukcyjnych, braku wymaganych zabezpieczeń czy rażącego niedbalstwa. 

Odszkodowanie nie przysługuje też w przypadku szkód spowodowanych umyślnie lub pod wpływem alkoholu. Pełna lista wykluczeń jest zamieszczona w OWU. Szkoda musi być odpowiednio udokumentowana i zgłoszona w terminie określonym przez ubezpieczyciela.

0 0 votes
Article Rating
Autor

Redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments