Ekspercki poradnik ubezpieczeniowy

Banki i ubezpieczenia. Cz. IV

Ostatnia część artykułu na temat ubezpieczeń oferowanych przez banki, m.in. OC i Assistance. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej Oferowane jest w pakietach: rocznym, dwu- lub trzyletnim, z możliwością odnawiania. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Za czynności życia prywatnego ubezpieczyciel uważa w […]

29 grudnia 2009

Banki i ubezpieczenia. Cz. III

Kolejna część artykułu poświęconego ubezpieczeniom bankowym, m.in. ubezpieczeniom na życie i NNW. Ubezpieczenia nieobowiązkowe Dopiero przy tych ubezpieczeniach można rozpocząć rozważania, czy warto z nich korzystać, czy też nie i jakie korzyści niosą one dla nas. Banki zachęcają coraz częściej do kupowania dodatkowych ubezpieczeń, wychodząc z założenia, że czym więcej zabezpieczeń, tym obsługa kredytu staje […]

Banki i ubezpieczenia. Cz. II

Druga część artykułu poświęconego kwestiom dotyczącym ubezpieczeń oferowanym przez banki. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych Banki oferują zazwyczaj ubezpieczenie kilku towarzystw, jeżeli klient chce jednak skorzystać z oferty innego towarzystwa ubezpieczeniowego, przedstawia cesję praw z zawartego tam ubezpieczenia. W trakcie trwania kredytu klient ma prawo zmieniać towarzystwo ubezpieczeniowe, zawsze jednak o tym […]

Banki i ubezpieczenia. Cz. I

Banki wciąż do uatrakcyjniają swoją ofertę, licząc na przyciągnięcie coraz większej liczby klientów. Kredyty, zwłaszcza hipoteczne są ostatnio powiązane nawet z kilkoma ubezpieczeniami. Takie dodatkowe ubezpieczenia z jednej strony uatrakcyjniają ofertę banku, dając klientowi dodatkowe korzyści, z drugiej strony zabezpieczają interes samego banku, co pozwala mu być bardziej elastycznym w podejmowaniu decyzji kredytowych. Można powiedzieć, […]