Dlaczego warto ubezpieczyć swoje zwierzęta?

Redakcja 1 marca 2010

Udostępnij:

Ubezpieczyć możemy nie tylko swoją trzodę chlewną, która dla niektórych jest głównym źródłem dochodu, ale również psa lub kota, których funkcja ogranicza się do bycia domowym, ukochanym pupilem. Dlaczego warto posiadać takie ubezpieczenie?

W dzisiejszych czasach ubezpieczyć możemy prawie wszystko, wystarczy posiadać środki finansowe. Warto jednak ubezpieczać się rozsądnie, wybierając oferty, które tak naprawdę są w pewnym sensie inwestycją w przyszłość i zabezpieczają nasze źródło dochodów. Jedną z nich jest ubezpieczenie zwierząt zarówno hodowlanych, jak i domowych. Dlaczego warto? Jaki jest zakres ochrony? Od czego zależy wysokość składki? Dalsza część artykułu zawiera odpowiedzi na te i inne pytania.

Ubezpieczenie dla zwierząt – dla kogo?

Towarzystwa ubezpieczeniowe kierują swoje oferty dotyczące ubezpieczeń dla zwierząt głównie do właścicieli gospodarstw zajmujących się hodowlą, nie ma znaczenia czy dotyczy ona rasowych koni, psów czy świń albo kur. Właściciele gospodarstw uzależniają swój roczny dochód od wielkości i stanu zdrowotnego hodowlanych zwierząt, zatem decyzja o podpisaniu konkretnej polisy wydaje się być rozsądnym przedsięwzięciem, które zabezpieczy nasz dobytek na przyszłość.  Ponadto po wejściu Polski do Unii Europejskiej znacznie opłacalna stała się produkcja mięsa czy mleka, zwłaszcza ekologiczna. Dlatego wybicie dużej ilości kur, bydła  czy trzody chlewnej może spowodować zachwianie płynności finansowej danego gospodarstwa, tymczasem skuteczne ubezpieczenie zwierząt pozwali uniknąć poważnych strat.

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony

Umowy ubezpieczenia zawierane są na okres roczny lub krótkoterminowy. Na okres jednego roku ubezpiecza się zwierzęta przebywające w siedzibie stada, w miejscu określonym w dokumencie ubezpieczenia. Podstawowym ubezpieczeniem mogą być objęte takie zwierzęta jak: konie robocze, bydło, owce, kozy, trzoda chlewna, konie wyścigowe czy sportowe, a nawet strusie.
Zwierzęta możemy ubezpieczyć w dwóch wariantach:

– Podstawowym, szkody powstałe wskutek padnięcia,
– Rozszerzonym, wskutek padnięcia i uboju z konieczności.

W przypadku wariantu rozszerzonego towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga dodatkowo  pisemnego stwierdzenia lekarza weterynarii, że:

– nie było szans na wyleczenie i istniało uzasadnione prawdopodobieństwo padnięcia zwierząt,
– zwierzę utraciło całkowicie przydatność użytkową na skutek wypadku lub zapadnięcia na    nieuleczalną chorobę,
– w następstwie wypadku, któremu uległo zwierzę konieczne było skrócenie jego cierpień,
– agresywność zwierzęcia zagrażała zdrowiu lub życiu ludzi doglądających.

Wysokość składki ubezpieczeniowej

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników, takich jak: gatunek zwierząt i ich użytkowanie, okres ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składki oraz wysokość udziału własnego. Natomiast sumę ubezpieczenia stanowi zazwyczaj kwota odpowiadająca wartości rynkowej zwierząt lub określana jest indywidualnie na podstawie przedstawionych przez ubezpieczającego dokumentów hodowlanych. W przypadku trzody chlewnej sumę ustala się na podstawie ceny 1 kg żywca oferowanych w punktach skupu na danym terenie i przewidywanej maksymalnej wagi zwierząt na koniec okresu ubezpieczenia.

Przed podpisaniem umowy przeczytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczeń, które zawierają istotne dla nas informacje, warunkujące wypłatę odszkodowania. Jedną z nich są tzw. wyłączenia, czyli sytuacje w przypadku których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, a zatem nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Należą do nich min. szkody powstałe wskutek: zaniedbania szczepień ochronnych, padnięcia lub uboju zwierzęcia z powodu starości, niedostatecznej opieki, nadzoru oraz nadmiernego obciążenia pracą lub złego traktowania ze strony właściciela.

Ubezpieczenia pupila domowego, czyli psa lub kota

Ubezpieczenia zwierząt domowych znacznie różnią się od ubezpieczeń zwierząt hodowlanych. Każdy właściciel czworonożnego pupila powinien skorzystać z tej oferty, która zabezpieczy nie tylko zwierzę, ale również nas przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych przez psa lub kota osobom trzecim. Umowę ubezpieczenia zawiera się najczęściej na rok, natomiast warunkiem jej zawarcia jest przedstawienie wystawionego przez weterynarza zaświadczenia, że zwierzę jest zdrowe i bez wad.
Podstawowym ubezpieczeniem mogą być objęte psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 10 lat w zakresie: śmierci lub uśpienia z konieczności, OC za szkody spowodowane przez psa lub kota, kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia. Natomiast ubezpieczenie nie obejmuje kosztów związanych z zaniedbaniem szczepień ochronnych czy rehabilitacją.

0 0 votes
Article Rating
Autor

Redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments